Medlemsinformation efter avslutat årsmöte 2018

 
 
 

 

Medlemsbrev oktober 2018 , Föreningen Gula kvarn

Måndagen den 15 oktober slutfördes det sen i april ajournerade årsmötet i föreningen Gula Kvarn.
Kallelse till årsmötet hade skickats ut som brev via Postnord till alla medlemmar som har angivit sin postadress.

Styrelsen fick ansvarsfrihet för år 2017 och en ny styrelse valdes på årsmötet.

Följande ingår i den nya styrelsen:

Anna Magnusson, kassör på två år
Torne Hellström, ledamot på ett år
Anne-Helene Svensson, ledamot på ett år
Ulla-Brith Eriksson, ledamot på ett år
Ingemar Hellman, suppleant på ett år
Ulla Andersson, suppleant på ett år
Ordförande är sedan förra årsmötet vald till årsmötet 2019
Som revisorer valdes Lars Ericsson och Inge Arnell och som suppleant för dessa Sven Eriksson, alla valda på ett år.
Till valberedare valdes Lena Verme och Arne Carlsson.

Många nya namn, men vi känner varandra väl liksom många av våra medlemmar eftersom vi deltagit i föreningens verksamhet både i sommar och i tidigare verksamhet.
Den nya styrelsen ser fram emot att få vidareutveckla föreningen Gula kvarn utifrån medlemmarnas önskan och förväntningar.
.
Hör av dig med dina synpunkter, önskningar m.m på föreningens mailadress info@gulakvarn.nu

Nu närmast är det Julmarknad den 1 december (10 -15) då Caféet förutom kaffeservering kommer att erbjuda
julsmaker men även våfflor.

Vill du boka bord kontakta Torne Hellström 076-108 99 90.
Vill du hjälpa till tex i caféet hör av dig på föreningens mailadress.

Styrelsen för föreningen Gula kvarn i Nävekvarn

 
Translate »