Information från styrelsen

 
 
 

Årsmötet fortsätter från §7 vid ett senare tillfälle, på dag som styrelsen fastställer enligt stadgarna.

Årsmötet fortsätter alltså där det slutade dvs den tagna röstlängden med fullmakter samt valda mötesfunktionärer är det som gäller. Det betyder att alla medlemmar har rätt att delta men har inte rösträtt. Kallelse kommer att vara medlemmarna tillhanda som tidigare allt enligt föreningens stadgar.

Den 26 april fick medlemmarna information via mail om det aktuella läget gällande årsmötet och dess fortsättning.

Styrelsen

 
Translate »