Inför årsmötet onsdag 25 april

 
 
 

Det har förekommit en del osanningar när det gäller styrelsens agerande i föreningen Gula Kvarn. Vi vill därför inför morgondagens årsmöte klargöra följande. Styrelsen har aldrig haft för avsikt att sälja Gula Kvarn. Det finns heller ingenting i stadgarna som möjliggör en försäljning. Styrelsens ambition är att tillsammans med ett antal resurspersoner/medlemmar bedriva verksamhet i enlighet med den verksamhetsplan som kommer att presenteras på årsmötet. Vi tror på en framtid för Gula Kvarn och ser fram emot att möta medlemmarnas synpunkter på utveckling av verksamheten på årsmötet.

Per-Lennar Högne, ordförande

 
Translate »