Huset

Historien om Magasinet Gula Kvarn

Magasinet Gula kvarn byggdes 1931 av Näfveqvarns bruk. Byggnaden är uppförd helt i trä, något som var ovanligt 1931 då kvarnar, silos och magasin mestadels byggdes i cement och betong. Huset är därför kulturmärkt. I byggnaden fanns fyra stora silos för förvaring av säd, en sädestork och även en kvarn för att mala säden till foder åt Brukets djur. Platsen utgjorde centrum för Brukets jordbruksverksamhet. Här låg också den stora ladugården från 1880-talet.

Sädesmagasinet brukades fram till i början av 1970-talet, därefter övertogs ägandet av Nyköpings kommun och huset fick stå och förfalla fram till 1997 då Föreningen Idégruppen (idag Föreningen Gula kvarn) övertog huset. Efter en omfattande upprustning återinvigdes huset våren 1998.

Idag används huset som träffpunkt för både boende i och kring Nävekvarn samt besökare. I huset finns samlingslokal, butik, café samt galleri.

huset_02

Illustration över Nävekvarn där Magasinet Gula kvarn utgör centrum för Brukets jordbruksverksamhet med den stora ladugården från 1880-talet.

huset_03

Stenarna runt huset kommer från ett marmorbrott i närheten.

huset_04

 
Translate »